Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Få nya perspektiv på din utmaning genom ett innovationsprojekt

Har du och din organisation ett problem eller utmaning som ni inte ser en omedelbar lösning på? Ta då chansen att se problemet i nytt ljus med hjälp av ett team nyfikna och engagerade studenter som läser kursen Innovationsprojekt.


4–5 stud | 15 veckor | Kandidat år 3 | Anmälan sker löpande

Samarbetet pågår 8 sep till 15 dec

Anmäl intresse för samarbete!

 

Vad kan du som uppdragsgivare förvänta dig?

Inom kursen arbetar studenter från 14 utbildningar och med olika bakgrunder tillsammans i team om 4–5 studenter med att identifiera behov och intressenter utifrån en problemställning. Baserat på denna problemställning skall studenterna formulera idéer, koncept och prototyper. Under kursens gång kommer studenterna coachas av erfarna processledare och affärsutvecklare, samtidigt som olika veckor har olika teman där experter kommer att leda workshops inom sina respektive områden (t.ex. behovsanalys, idégenerering, värdeskapande och konceptualisering).

Vi behöver nu uppdragsgivare till denna kurs och skulle gärna se att din organisation skickade in ett förslag på en utmaning. Ert deltagande innebär inte bara en möjlighet att få en problemställning belyst utifrån ett nytt perspektiv utan även ett tillfälle att komma i kontakt med drivna studenter och aktivt vara med och bidra till deras kunskapsutveckling.

Kursen ges för studenter som läser femte terminen inom följande kandidatprogram:

 • Datateknik & mobil IT
 • Datavetenskap och applikationsutveckling
 • Ekonomi & IT
 • Grafisk design
 • Idrottsvetenskapligt program: Idrottens ledarskap
 • Idrottsvetenskapligt program: Sport Management
 • Informationsarkitekt
 • Interaktionsdesign
 • Medieproduktion och processdesign
 • Miljövetarprogrammet
 • Produktdesign
 • Produktionsledare: Media
 • Systemutvecklare
 • Visuell kommunikation

Hur går samarbetet till?

Uppdragsgivaren presenterar en utmaning som studenterna sedan jobbar med under kursens gång. Kontinuerliga avstämningar och diskussioner förs mellan projektgrupp och uppdragsgivare. Uppdragsgivaren förväntas vara med på vissa moment i kurser såsom pitchar och produktpresentation.

Vad krävs av dig som uppdragsgivare?

 • En kort, skriftlig beskrivning av utmaning och mål
 • Närvaro på presentationstillfällen
 • Att du bidrar till studenters kunskapsutveckling
 • Att du är lyhörd för studenternas perspektiv
 • Att vi får marknadsföra uppdraget
 • Att det finns en kontaktperson tillgänglig (ca 30 timmar)

Exempel på arbeten som gjorts tidigare i kursen

Postis 2.0 – studenterna arbetade med att göra Sydsvenskans Postis mer attraktiv för dagens unga genom nya digitala lösningar.

Future by Lund: Hållbara resor på fritiden – studenterna utvecklade lösningar för hur barn och unga ska slippa att bli skjutsade med bil till träning eller kompisar.

Frågor?

Kontakta kursansvarig Patrik Berander

Mer om kursen DA285A

Se fler kurser som just nu söker samarbetspartners

Senast uppdaterad av Jeanette Persson