Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Mötesplatser för samverkan

Storm

Malmö universitet står värd för flera tematiska mötesplatser där ny kunskap utvecklas tillsammans med andra samhällsaktörer. Utbyte och samverkan mellan akademin och övriga samhället skapar en ömsesidig förståelse för olika förutsättningar och gemensamma utmaningar.

Malmö universitet är ett aktivt nav för samhällsnyttig forskning, utbildning och innovation. Tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att identifiera och skapa lösningar på samhällets utmaningar. Många samhällsutmaningar är globala till sin natur vilket innebär att Malmö universitet måste samarbeta med en mångfald av aktörer, nationellt och internationellt.

Innovationsmiljön Storm och andra mötesplatser 

Storm, Malmö universitets innovationsmiljö är ett gott exempel på en mötesplats för samverkan. Nedan listas flera andra av högskolans mötesplatser för samverkan. 

Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU)
Internet of Things and People (IOTAP)
Mötesplats Social Innovation (MSI)
Näktergalen mentorsverksamhet
Regionalt utvecklingscentrum (RUC) 

Senast uppdaterad av Michael Gustafson