Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Sommarpraktik för killar

Fabian Eckert och Luke Sims

Malmö universitet arbetar tillsammans med Malmö Stad för att väcka intresse för universitetsstudier hos unga män och samtidigt verka för ökad jämlikhet inom utbildningsområdena vård, omsorg och pedagogik. 

Projektet Sommarpraktik för killar, som startade 2014, syftar till att bidra till ett mer hållbart och jämlikt samhälle. Ett av målen med projektet är att unga män ska kunna göra friare och mindre könsbundna utbildnings- och yrkesval.

Riktad insats

Fler kvinnor än män söker sig till Malmö universitet. En förklaring till detta är att universitetet erbjuder många utbildningar inom traditionellt kvinnliga yrkesområden såsom pedagogik, vård och omsorg. Malmö universitet har en särskild utmaning i arbetet med breddad rekrytering för att nå underrepresenterade grupper.

Samma trend ser vi på arbetsmarknaden. Rekryteringen av lärare, sjuksköterskor och socionomer är inte i fas med behoven på arbetsmarknaden. Det krävs aktivt arbete för öka rekrytering av män till dessa yrkesområden.

Riktade insatser för att intressera unga män för högre utbildning är sällsynta. Här tar universitetet och staden ett gemensamt grepp för att inspirera unga män till högre utbildning inom dessa områden.

Senast uppdaterad av Filippa Törnwall