Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Näktergalen skapar samhörighet och ökar integrationen

Hur får vi barn med icke akademisk bakgrund att söka sig till högre utbildning? Hur skapas ett socialt hållbart samhälle? Det är frågor som Näktergalen arbetar med genom sin mentorsverksamhet.

Femhundra möten i veckan

Näktergalen mentorsprogram startade 1997 och har under åren lyckats med att få fler från studieovana miljöer att ta steget till högskolan. Sedan start har närmre 4000  studenter och barn deltagiti konceptet. Varje vecka möts mer än 500 par i Näktergalens olika nationella och internationella program!

Ett lyckosamt kretslopp

Många av Malmö universitets studenter engagerar sig idag som mentorer till barn i åldern 8-12 år. Glädjande är att se att flera av de som tidigare varit mentorsbarn nu studerar och går in i mentorsverksamheten igen – denna gång som mentorer åt ett annat barn. 

För studenter är mentorskapet en unik inblick i barn och ungas olika uppväxt- och livsvillkor. I relationen med mentorbarnen kan de träna värdefulla kunskaper som interkulturell kompetens, ledarskap, problemlösningsförmåga och kreativitet. Mentorskapet är på så vis en bildningsresa parallellt med sin universitetsutbildning. 

De som kanske inte skulle ha träffats, träffas nu. Mentorbarnet ges möjlighet till nya erfarenheter och provar sådant som de kanske annars inte hade haft möjlighet till.

Priser och utmärkelser

Under hösten 2016 tilldelades Näktergalen Malmö universitets samverkanspris och Malmö stads mångfaldspris. Dessutom tilldelades verksamhetsledaren Carina Sild Lönroth det Kungliga Sällskapets Pro Patrias guldmedalj för "Medborgerliga förtjänster".

Utvärdering av mentorsår

Varje år utvärderar mentorerna sitt mentorsår som sammanställs i ett bokslut, innehållande både kvantitativa och kvalitativa delar från mentorsåret.

Två större utvärderingar har gjorts. Den första av Lena Rubinstein-Reich, efter Näktergalens tre första pilotprojektår. Den andra av Carina Sild Lönroth som är en sammanställning av utvärderingar gjorda under tio år, samt intervjuer med 14 ungdomar som haft mentor tio år tidigare.

Fulltextversionerna:

Om du är intresserad av boksluten, kontakta Näktergalen naktergalen@mau.se.

Näktergalen i olika varianter

Näktergalen har funnits i flera olika varianter: Näktergalen Ungdom, Näktergalen Senior och EU-projektet Nightingale FORMULA där studenter är mentorer åt ensamkommande ungdomar. 

Hösten 2018 startade Näktergalen LSS.

Senast uppdaterad av Michael Gustafson