Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Näktergalen skapar samhörighet och ökar integrationen

Hur får vi barn med icke akademisk bakgrund att söka sig till högre utbildning? Hur skapas ett socialt hållbart samhälle? Det är frågor som Näktergalen arbetar med genom sin mentorsverksamhet.

Femhundra möten i veckan
Näktergalen mentorsprogram startade 1997 och har under åren lyckats med att få fler från studieovana miljöer att ta steget till högskolan. Sedan start har närmre 4000  studenter och barn deltagiti konceptet. Varje vecka möts mer än 500 par i Näktergalens olika nationella och internationella program!

Ett lyckosamt kretslopp
Många av Malmö universitets studenter engagerar sig idag som mentorer till barn i åldern 8-12 år. Glädjande är att se att flera av de som tidigare varit mentorsbarn nu studerar och går in i mentorsverksamheten igen – denna gång som mentorer åt ett annat barn. 

För studenter är mentorskapet en unik inblick i barn och ungas olika uppväxt- och livsvillkor. I relationen med mentorbarnen kan de träna värdefulla kunskaper som interkulturell kompetens, ledarskap, problemlösningsförmåga och kreativitet. Mentorskapet är på så vis en bildningsresa parallellt med sin universitetsutbildning. 

De som kanske inte skulle ha träffats, träffas nu. Mentorbarnet ges möjlighet till nya erfarenheter och provar sådant som de kanske annars inte hade haft möjlighet till.

Under hösten 2016 tilldelades Näktergalen flera utmärkelser. Däribland Malmö högskolas samverkanspris och Malmö stads mångfaldspris.

Senast uppdaterad av Carina Sild Lönroth