Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Näktergalen skapar samhörighet och ökar integrationen

Näktergalen vid Malmö universitet

Hur får vi barn med icke akademisk bakgrund att söka sig till högre utbildning? Hur skapas ett socialt hållbart samhälle? Det är frågor som Näktergalen arbetar med genom mentorsverksamhet.

Ett lyckosamt kretslopp

Näktergalen mentorsprogram startade 1997 och har under åren lyckats med att få fler från studieovana miljöer att ta steget till Malmö universitet. Förebilden kommer från Israels organisation Perach.

Många av Malmö universitets studenter engagerar sig idag som mentorer till barn i åldern 8-12 år. Glädjande är att se att flera av de som tidigare varit mentorsbarn nu studerar och går in i mentorsverksamheten igen – denna gång som mentorer åt ett annat barn. 

Priser och utmärkelser

Under hösten 2016 tilldelades Näktergalen Malmö universitets samverkanspris och Malmö stads mångfaldspris. Dessutom tilldelades verksamhetsledaren Carina Sild Lönroth det Kungliga Sällskapets Pro Patrias guldmedalj för "Medborgerliga förtjänster".

Utvärdering av mentorsår

Två utvärderingar har gjorts: 

Om du är intresserad av boksluten kontakta Näktergalen naktergalen@mau.se

Tidigare projekt

Näktergalens mentorskoncept har utvecklats till att omfatta även andra målgrupper än barn:

 • 2007 startade Näktergalen Senior, studenter träffade seniorer i åldern 70+. 
 • 2009 Näktergalen Entreprenör, studenter träffade mentorer i arbetslivet. 
 • 2009 Näktergalen Ungdomen grupp studenter är mentorer åt ungdomar från Eslöv som stod utanför arbetsmarknaden.
  Näktergalen Ungdom startade även 2014 i samarbete med Mosiakskolan i Malmö.
 • 2012 Näktergalen Personal, anställda vid dåvarande Malmö högskola var mentorer åt nyanlända akademiker som studerade SFI.
 • 2016 Näktergalen Ungdom, studenter träffade ensamkommande ungdomar.
 • 2018 Näktergalen LSS, studenter träffar seniorer vi vid olika LSS-boenden.

2008 samarbetade Näktergalen även med Barne- og likestillingsdepartementet vilket möjligjorde Nattergalenfvid åtta olika universitet och högskolor i Norge.

Tre beviljade EU-ansökningar har genomförts genom åren:

 • 2006- 2009  Mentormigration, möjliggjorde pilotprojekten Nightingale i sju europeiska städer med Näktergalen som förebild.
 • 2011- 2014 InterGen där seniorer i Höörs kommun var mentorer för ensamkommande flyktingungdomar.
 • 2013- 2015 FORMULA där studenter vid dåvarande Malmö högskola var mentorer åt ensamkommande ungdomar från Malmö.

Näktergalens spridning

Idag finns Näktergalen/ Nightingale vid 24 olika universitet och högskolor i Sverige, Europa och Afrika.

Sex pilotprojekt har startats i Sverige:

Läs mer om Näktergalens internationella verksamhet på www.nightingalementoring.org 

Senast uppdaterad av Magnus Jando