Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Buss nummer fem vid Malmö centralstation

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige.

Vi forskar om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner. Vi utbildar kollektivtrafikens aktörer och sprider kunskap till beslutsfattare så att debatten om kollektivtrafik förs på vetenskaplig grund.

K2 drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö universitet och VTI i samarbete med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vi får stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket.

Klicka här för att komma till vår webbsida

Klicka här för att komma till vår Facebooksida

Klicka här för att se vårt Twitterflöde

Senast uppdaterad av Magnus Jando