Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Anna Lindh-akademin

Ett ledarskapsprogram för chefer inom privat, idéburen och offentlig sektorn – som i samverkan med internationella experter och Malmö universitet utvecklar ledarskapet för mänskliga rättigheter och demokrati i en global kontext. Malmö universitet är akademisk samarbetspartner som leder teoripassen som rör ledarskap och organisation och mänskliga rättigheter. Universitetet är en viktig partner eftersom mycket av forskningen här har bäring på mänskliga rättigheter, internationella relationer och migrationsfrågor.

Akademin är idag den första och hittills enda ledarskapsutbildning som inriktar sig på hållbarhet och mänskliga rättigheter. Den skapades som ett svar på de växande krav som dagens chefer möter att agera utifrån ett vidare hållbarhetsperspektiv.

Det som utmärkte Anna Lindhs ledarskap var att hon såg betydelsen av ett ständigt pågående samtal där olika erfarenheter möts och där människor från olika sektorer kommer samman. Det är också akademins målsättning att öppna upp och skapa en neutral mötesplats för dialog kring mänskliga rättigheter. 

 
   
  Anna Lindh Academy
 

Lanserades 11 september 2014

Stiftelsen bildades av Anna Lindhs minnesfond där Mona Sahlin var ordförande. I samband med stiftelsens bildande den 11 september 2014, sa hon:
– Sverige har länge haft ett högt anseende internationellt gällande mänskliga rättigheter tack vare svenska representanter vars ledarskap präglats av en starkt värdegrund. Anna Lindh var en sådan ledare och vi vill verka för att fler arbetar i hennes anda. Vi är mycket glada över att kunna instifta Anna Lindh-akademin och hoppas kunna bidra till ett stärkt svenskt ledarskap för mänskliga rättigheter internationellt.

Antikorruptionsaktivisten Ingrid Betancourt besökte också lanseringen och samtalade om Sveriges betydelse för mänskliga rättigheter. Betancourt menade att Sverige hör till de ytterst få länder som står upp för sina beslut fattade på värderingar, istället för uteslutande ekonomiska intressen.
– Du kan inte vara ledare om du är ute efter att ”please everybody” – du måste vara beredd att riskera ditt eget popularitetskapital, sa Betancourt.

Malmö högskolas dåvarande rektor Stefan Bengtsson berättade om Malmö högskolas roll i den nyinstiftade Anna Lindh-akademin.
– Vi är fantastiskt glada och stolta över att få vara den akademiska samarbetspartnern i en satsning som detta innebär. Vi drivs av en vilja att kunna göra skillnad och inspireras av utmaningarna i samhället, sa Stefan Bengtsson. 

Fokus på individuellt ansvar och rättighetsbaserat ledarskap 
Utbildningens har fokus på aktuella case och erfarenheter från deltagarnas egna verksamheter, med en tydlig koppling till värderingar och etiska frågor. Stor vikt läggs vid att skapa en förtroendefull dialog där de vågar och vill dela med sig av utmaningar i det egna ledarskapet och i den egna organisationen.

Malmö universitets forskare Helena Stavreski, inriktad på organisation och ledning, och Anna Lundberg, inriktad på mänskliga rättigheter och folkrätt, leder respektive teoripass och uppgifter. Gästföreläsarna utgörs av namnkunniga och erfarna ledare som delar med sig av sina erfarenheter, både vad gäller med- och motgångar. Exempel på gästföreläsare är Ingrid Betancourt, Cecilia Malmström, Antje Jackelén.

Chefer från tre sektorer 
Akademin vänder sig till chefer som arbetar i organisationer med internationell verksamhet inom privat, offentlig och ideell sektor. Deltagarna i utbildningen är generellt 35-45 år gamla och verksamma som chefer i sina respektive organisationer.
Akademin har bland annat haft deltagare från Försvarsmakten, Kvinna till Kvinna, Läkare utan gränser, Röda Korset, Skanska, TeliaSonera, Utrikesdepartementet, Eon, Amnesty, Sida, Volvo och Världsnaturfonden. 

Senast uppdaterad av Johanna Svensson