Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Goda exempel

Tillsammans med andra aktörer bidrar universitetet till att identifiera och skapa lösningar på samhällets utmaningar. För att lyckas med det måste forskning och utbildning av hög kvalitet kombineras med ett utmaningsbaserat förhållningssätt, ett tydligt samhällsengagemang och framförallt ett nära samarbete med olika aktörer i samhället.

För att bidra till en hållbar samhällsutveckling krävs att Malmö universitet är öppen, lyhörd och beredd till förändring och utveckling. Malmö universitet samarbetar med en mångfald av aktörer regionalt, nationellt och internationellt. 

På denna sida har vi samlat några goda exempel på samverkansprojekt.

Senast uppdaterad av Michael Gustafson