Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Innovationer

Elektronisk dosett

Malmö universitet har ett öppet och kreativt förhållningssätt inom utbildning och forskning och stödjer på olika sätt utvecklingen av idéer och forskningsresultat som kan tillämpas i samhället.

Malmö universitets utbildning och forskning sker i nära samarbete med olika aktörer i vårt samhälle och tar därmed utgångspunkt i samhällets kunskapsbehov och utmaningar. Vi samarbetar med privat näringsliv, offentlig sektor och idéburna organisationer och det innebär att Malmö universitet har en bred och inkluderande syn på utveckling och innovation.

Universitetets forskningscentrum och andra initiativ såsom Futurumkliniken, Open Lab och Mötesplats Social Innovation är alla exempel på mötesplatser där nya idéer föds och testas. Storm, Malmö universitets innovationsmiljö, är ytterligare ett gott exempel.

Malmö universitet erbjuder rådgivning och stöd till högskolans studenter, forskare och medarbetare i arbetet med att förverkliga idéer eller omsätta forskningsresultat till  produkter, tjänster eller annan utveckling i samhället.

Är du intresserad av att ta hjälp av en student i ditt företag eller startup? Våra utbildningar förbereder studenter för att leda kreativa utvecklingsprocesser genom forskningsanknytning, entreprenörskap och innovationsutveckling. Läs mer om vilka möjligheter till studentsamarbeten som finns här. 

Senast uppdaterad av Michael Gustafson