Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Engagera dig i Malmö universitet

Fabian Eckert och Luke Sims(1)

Tidigare studenter som ger av sin tid och erfarenhet är ytterst viktiga för Malmö universitets fortsatta framgång. Att engagera dig i Alumni & Vänner är inte bara en chans för dig att ge något tillbaka. Det är också en möjlighet för dig att återknyta kontakten med tidigare kursare och Malmö universitet, bygga upp värdefulla nätverk för dig och din organisation och utvecklas som person.

Kom ihåg att oavsett om du kan avvara enstaka timme eller dag eller vara involverad mer regelbundet, så kan ditt engagemang verkligen göra skillnad.

Alumni & Vänner erbjuder dig ett antal möjligheter att engagera dig – från att vara mentor till att rekrytera en student från universitetet. Möjligheterna är inte på något sätt begränsade till de som finns listade nedan. Kontakta oss gärna om du har förslag på andra sätt att engagera dig i Malmö universitets utveckling.

Mentorskap

Att dela med dig av din kunskap och erfarenhet till en nuvarande student på Malmö universitet kan vara en mycket givande upplevelse.

Mentorprogram

Ställ upp som gästföreläsare och inspiratör

Alumni & vänner blir ofta tillfrågade om vi kan föreslå alumner som kan tala på karriärevents, seminarier och andra aktiviteter som arrangeras på universitetet. Kontakta oss om du är intresserad.

Bli uppdragsgivare i ett studentsamarbete

Vad behöver din organisation eller företag hjälp med? Studenter söker uppdragsgivare inom en rad olika områden. Att samarbeta med universitetets studenter kan vara en viktig del i din organisations utvecklingsarbete och leda till nya innovativa produkter, tjänster och arbetsprocesser. Samtidigt får din organisation möjlighet att knyta kontakter med forskare och studenter som kan bli framtida medarbetare. Samarbetsformerna är många och vi är öppna för dina idéer och förslag. 

Aktuella studentsamarbeten

Rekrytera en student

På Malmö universitets jobbportal, Future Finder, kan du som arbetsgivare annonsera praktikplatser/internships, exjobb, hel- eller deltidsjobb. Tjänsten erbjuds utan kostnad och annonserna riktas till nuvarande studenter och studenter på väg ut i arbetslivet. 

Till Future Finder

Skänk en gåva till Malmö universitet

Som alumn eller vän kan du visa ditt stöd genom att skänka en finansiell gåva. Stort eller litet har ingen betydelse, ditt bidrag är till stor nytta för Malmö universitets forskning, utbildning och studentverksamhet. Kontakta oss så berättar vi mer.

Senast uppdaterad av Anna Bogeskär Brandt