Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samverkan header

Samverka med Malmö universitet

Samverka med Malmö universitet

Vi utvecklar samhället

Malmö universitet är ett aktivt nav för samhällsnyttig forskning, utbildning och innovation. Vi bidrar till att identifiera och skapa lösningar på samhällets utmaningar och till hållbar tillväxt och utveckling genom samarbeten med näringsliv, offentlig eller idéburen sektor. Denna sida ger en överblick över olika typer av samarbetsformer.


”Malmö universitet är öppet för, och tar initiativ till, samverkan med aktörer utanför universitetet för att identifiera framtidens samhällsutmaningar.”