Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samverkan header

Samverka med Malmö universitet

Samverka med Malmö universitet

Vi utvecklar samhället

Malmö universitet är ett aktivt nav för samhällsnyttig forskning, utbildning och innovation. Vi bidrar till att identifiera och skapa lösningar på samhällets utmaningar och till hållbar tillväxt och utveckling genom samarbeten med näringsliv, offentlig eller idéburen sektor. Denna sida ger en överblick över olika typer av samarbetsformer.


”Malmö universitet är öppet för, och tar initiativ till, samverkan med aktörer utanför universitetet för att identifiera framtidens samhällsutmaningar.”

Möjligheter till samarbeten
Studenter

Samarbeta med studenter

Våra studenter är aktiva och vill göra skillnad. Som arbetsgivare kan du samarbeta med dem redan nu! 

innovation

Innovationer

Malmö universitet bidrar till att forskningsbaserad kunskap tillämpas i samhället. Forskare och studenter bidrar till utveckling genom nya produkter och tjänster. 

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Tillsammans tar vi fram utbildningar som passar din personals behov och förutsättningar. Allt från enstaka föreläsningar till längre kurser.

Mötesplatser

Mötesplatser för samverkan

Malmö universitet driver och utvecklar mötesplatser tillsammans med andra samhällsaktörer. Arenorna har stort fokus på utveckling och delande av kunskap.

Alumni2

Alumni & Vänner

Genom nätverket kan du hålla kontakten med kursare, hitta nya kontakter, gå på inspirerande seminarier, återträffar och andra event.

Goda exempel
Goda-exempel-Näktergalen

Näktergalen mentorsprogram

Hur får vi barn med icke akademisk bakgrund att söka sig till högre utbildning? Hur skapas ett socialt hållbart samhälle? Det är frågor som Näktergalen arbetar med genom sin mentorsverksamhet.

skaneexpressen

K2 - kunskapscentrum för kollektivtrafik

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige.