Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

En campusplan för Malmö universitet

Malmö högskola skapar en campusplan för Malmö universitet

Hur och var möts vi på Universitetsholmen år 2033? Hur och var möts vi på SUS? Malmö universitet är universitet mitt i staden – en del av staden och en viktig del av sina närområden.

Universitetets campusplan är ett visionärt dokument för universitetets långsiktiga fysiska miljö som tas fram av medarbetare och studenter på Malmö universitet tillsammans med Akademiska hus och Malmö stad för att vår fysiska miljö ska utvecklas i en hållbar riktning.

"Det viktigaste med utformningen av en campusplan är att våra studenter och medarbetare är delaktiga i processen och att vi värnar om de olika akademiska verksamheternas särart och identitet. Mycket av vår forskning och utbildning bedrivs i olika samhällskontexter såsom bostadsområden, skolor, hälso- och sjukvård och företag. Den behöver spegla vårt samhällsengagemang och nära samverkan i olika samhällskontexter" rektor Kerstin Tham.

Aktuella workshoppar

Workshop 2 c: den 7 februari 2018

På grund av få anmälningar hålls ett runda bordssamtal på OD istället för de som är föranmälda.

  • Extrainsatt workshop för att fler ska ha möjlighet att delta. Vänder sig särskilt till universitetets medarbetare och studenter med intresse för universitetets framtida fysiska miljö och har fokus på verksamhetens behov och krav. Vill du delta? Vid frågor, kontakta Jessica Hansson 070-640 59 54

Inbjudan till sista workshoppen för medarbetare och studenter

Workshop 3: 27 februari 2018

  • Vänder sig till beslutsfattare.

Workshop 4: flyttad, nytt datum kommer

  • Samlar personer från tidigare workshoppar

Tidigare workshoppar

Behovs- och analysarbetet är upplagt som workshoppar tillsammans med tre olika intressentgrupper under 2017 och början av 2018.

Workshop 1: den 14 juni 2017

  • Vände sig särskilt till universitetets grannar och handlade om framtidsplaner för områdena runt campus, och de utvecklingsfrågor och behov som man kunde se tillsammans med intressenter och beslutsfattare utanför universitetet.

Workshop 2 a och b: den 13 och 20 september 2017

  • Vände sig särskilt till universitetets medarbetare och studenter med intresse för universitetets framtida fysiska miljö och hade fokus på verksamhetens behov och krav.
Senast uppdaterad av Johanna Svensson