Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Odontologiska fakulteten (OD) Tandvårdshögskolan

OD

På Odontologiska fakulteten (OD) - eller Tandvårdshögskolan - vid Malmö universitet utbildas tandhygienister, tandläkare och tandtekniker. Forskarutbildningen erbjuder doktorander möjlighet att delta i kvalificerad forskning under handledning av erfarna forskare. Här utbildas också framtidens specialisttandläkare. Tandvårdshögskolan är en av regionens största tandvårdskliniker med cirka 10 000 patienter varje år.

Information om fakultetens omorgansation

Den första av en serie informationsträffar på OD har hållits. Personalen fick en lägesuppdatering om vilka delar implementeringen av fakultetens omorganisation består av.

Läs mer om vad som sades på mötet 

Följ Omorganisationens Yammer-tråd här (för personal)

KUT-studenternas år på OD, Malmö universitet

Första KUT-programmet i Malmö mot sitt slut

Odontologiska fakulteten förbereder den första kullen studenter i KUT-programmet för examen i december. Parallellt med att förbereda för nästa utbildningsomgång. 
Läs om jakten på en ny framtid

tandborste

Bli patient hos oss

Till oss kan alla - barn/ungdom, vuxna eller akutpatienter - söka sig och få en kvalificerad behandling vid vår studentklinik. Dessutom betalar du bara halva priset jämfört med ordinarie tandläkartaxa. För barn, ungdomar och unga vuxna upp till och med 21 år.
Välkommen som patient

Provtagning för tandvård

Provtagning för tandvård

Det kan vara nödvändigt med en mikrobiologisk undersökning för att finna orsak till sjukdom, resistens mot antibiotika samt för att kontrollera vattenkvalitén i er utrustning. Som tandläkare eller tandhygienist kan du beställa provtagning hos oss för en mängd olika mikrobiologiska undersökningar. 
Mer information och beställning 

Nyheter

Kalender

Senast uppdaterad av Johan Portland