Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Inställt! Studenters utsatthet och upplevelser av sexuella trakasserier

Tid: 2018-04-10 12:00 -- 2018-04-10 13:00
Plats: Orkanenbiblioteket, sal C528
Målgrupp: Medarbetare och chefer vid Malmö universitet

OBS! Lunchmötet är inställt på grund av för få anmälningar.

Välkommen att delta i Malmö universitets lunchmöten om jämställdhet och lika villkor i vardagen. Vi träffas under 60 minuter för att lyssna till och föra en dialog om vardagens frågor med hjälp av kollegor som berättar och inspirerar oss utifrån aktuell forskning.

Caroline Mellgren, docent vid Institutionen för kriminologi, har i sin forskning studerat studenters utsatthet och upplevelser av hatbrott. En enkätundersökning genomfördes bland studenter vid Malmö högskola under 2013–2014. Ungefär var femte av de nästan 3000 studenter som besvarade enkäten har någon gång i sitt liv upplevt sig utsatts för brott med koppling till sin bakgrund, religion, sexualitet, funktionsnedsättning, kön eller könsidentitet.

Välkommen att lyssna till Caroline Mellgren som berättar om sin forskning.

Stund för dialog och samtal

Tillsammans för vi sedan en dialog om hur vi som lärosäte behöver tänka och agera för att möta och bemöta studenter som har dessa erfarenheter med sig. Hur skapar vi en lärande miljö för alla?

Vi tar också upp vad detta betyder för oss som medarbetare på Malmö universitet. Vad händer och sker hos oss? Hur kan #Metoo och #akademiuppropet förstås eller inte förstås i relation till Caroline Mellgrens forskning?

Anmälan

kompetensutveckling@mah.se

Sista anmälningsdag

1 april 2018

Vi bjuder på en lunchpåse: Glöm inte anmäla dig så vi vet hur många vi ska beställa 

Ansvarig

Cristina Liljeroth

Tel: 040-665 75 59

cristina.liljeroth@mau.se

Senast uppdaterad av Johanna Svensson