Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

EU i en världsordning under omvandling

Tid: 2018-04-10 13:00 -- 2018-04-10 17:00
Plats: Malmö Börshus
Målgrupp: Alla intresserade

I Europaperspektiv 2018 – den 21:e årgången av årsboken – diskuterar ledande svenska forskare och experter hur EU påverkar och påverkas av de pågående maktförskjutningarna inom världspolitiken och utmaningarna mot den liberala världsordningen. Att grundpelarna i den liberala världsordningen såsom vi känner den sedan slutet av andra världskriget utmanas av starka krafter både inom och utom EU:s gränser utgör en av unionens hittills mest komplexa utmaningar. Komplexiteten grundar sig inte minst i att EU som organisation på samma gång är ett resultat av denna världsordning och en garant för densamma.

Moderator: Pernilla Ström

Program

13.00 Öppningsanförande

Lars Oxelheim, professor och grundare av det Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi (SNEE), tillika medredaktör i Europaperspektiv.

13.10 Ett EU‐perspektiv på EU i en föränderlig omvärld

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Europeiska Kommissionens representation i Sverige

13:30 Forskarpanel 1: Geopolitikens återkomst till Europa?

På vilket sätt påverkas EU:s förmåga att främja hållbar handel och upprätthålla internationell frihandel av att USA för en mer protektionistisk handelspolitik? Per Cramér, professor i Europarätt vid Göteborgs universitet, Johan E Eklund, professor i industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola och vd för Entreprenörskapsforum, Björn Fägersten fil dr i statsvetenskap och chef för Europaprogrammet, Utrikespolitiska institutet, Karolina Zurek, jur dr och forskare, Stockholms universitet, och analytiker vid Kommerskollegium

14:30 Kaffepaus

15:00 Forskarpanel 2: Europeiska värderingar och integration under förändring

Hur påverkas EU och sammanhållningen mellan medlemsstaterna av utomeuropeisk migration? Vilken betydelse har högerpopulism och ”Brexit” för EU:s sammanhållning och framtida utveckling? Hur kan EU-rättens genomslag och efterlevnad säkras gentemot nationalistiska krafter?
Sofie Blombäck, fil dr i statsvetenskap och forskare, Mittuniversitetet, Douglas Brommesson, docent i statsvetenskap, Lunds universitet, Erik Wennerström, jur dr och chef för Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

16.00 Malmö i en världsordning under omdaning

Andreas Schönström, kommunalråd (S) i Malmö stad med ansvar för teknik, miljö och trygghet

16.30 Avslutning

Anmälan

Anmäl dig till seminariet på http://tiny.cc/europaperspektiv2018. Sista dag för anmälan är 5 april.

Seminariet är avgiftsfritt och samtliga deltagare får ett exemplar av boken. Max 200 platser, först till kvarn gäller! Boken kan även köpas via bokhandeln eller direkt från Santérus förlag.

Senast uppdaterad av Janni Karlsson