Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

VFU-lärare

UTBILDNING VFU PORTFÖLJ

Från och med ht 2020 kommer vi att använda oss av VFU-portföljen för kommunikation angående VFU med våra studenter.

Utbildningstillfällen VFU-lärare: Utbildning kommer att ske i juni, inbjudan kommer att skickas ut senare i vår.