Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

VFU-lärare

Välkomna på utbildningsdag för VFU-lärare tisdagen den
20 augusti 2019 i OR:D131
 

 

08:30 Välkomna

VFU-information

Revidering av VFU-kursplaner, Ramverk för bedömningsprocessen och På väg mot läraryrket/förskolläraryrket – Gunilla Löfström

Kunskapssyn – Margareta Serder

VFU-forskning, Ramverk för bedömningsprocessen – Marie Jedemark och Mikael Londos

09:30 Fika

10:00 -12:00 Peer Learning  och strukturerade läraktiviteter VFU - Elisabeth Carlson/ Docent Marie Stenberg/Adjunkt och Doktorand Institutionen för vårdvetenskap

12:00 -13:00 Lunch

Anmälan är stängd

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi erbjuder två utbildningstillfällen i Canvas för VFU-lärare på LS till hösten 2019

  • Torsdagen den 22 augusti, kl. 09:00 - 12:00, B231b, Orkanen
  • Tisdagen den 1 oktober, kl. 09:00 - 12:00, C232, Orkanen

Vi går igenom hur lärplattformen Canvas är uppbyggd och vad Ni bör tänka på vid kommunikationen med Era studenter. Ni får möjlighet att skapa en egen VFU-kurs med struktur som utgår från Ramverk för bedömningsprocessen, samt att göra en inbjudan till Er studentgrupp.

Länk till anmälan

Välkomna!

Inger Mauritszon, Marie Brandt, Mats Olsson och Anders Eskilsson

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canvasutbildning för VFU-lärare - bildspel med instruktionsfilmer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Här kan du som VFU-lärare hitta blanketter o dokument som ska användas vid bedömning och examination av studenter under VFU. En VFU-lärare från universitetet följer och examinerar studenternas professionsutveckling genom hela utbildningen.

Klicka här för VFU-lärarguiden:

VFU-lärarguiden (uppdaterad 2019-08-20) 

Kontaktuppgifter till VFU-organisationen

Listor på alla VFU-lärarlag samt kontaktlärare för respektive lag

Kalender för HT19/VT20

Kursrapport

Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar samt för att säkerställa studentinflytandet. Kursrapporten ska innehålla bakgrundsinformation/nyckeltal, en sammanfattning av studenternas kursvärderingar samt analys och åtgärdsplan.

Ladda ner mallen här