Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

VFU-lärare

Canvasutbildning för VFU-lärare - bildspel med instruktionsfilmer

 

Från och med ht 2020 kommer vi att avnvända oss av VFU-portfölj för kommunikation med vfu-studenter

 Datum för utbildningtillfällen i VFU-portfölj 

5, 6 och 7 februari 2020 för vfu-lärare

20 och 21 april 2020 för vfu-samordnare 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Här kan du som VFU-lärare hitta blanketter o dokument som ska användas vid bedömning och examination av studenter under VFU. En VFU-lärare från universitetet följer och examinerar studenternas professionsutveckling genom hela utbildningen.

Klicka här för VFU-lärarguiden:

VFU-lärarguiden (uppdaterad 2019-10-02) 

Kontaktuppgifter till VFU-organisationen

Listor på alla VFU-lärarlag samt kontaktlärare för respektive lag

Kalender för HT19/VT20

Kursrapport

Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar samt för att säkerställa studentinflytandet. Kursrapporten ska innehålla bakgrundsinformation/nyckeltal, en sammanfattning av studenternas kursvärderingar samt analys och åtgärdsplan.

Ladda ner mallen här