Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Planeringsunderlag

Här kan du hitta internt planeringsunderlag för utbildningarna på Lärande och samhälle.

Tidigare år har planeringsunderlaget tryckts upp, men från och med läsåret 2017/2018 publiceras det digitalt på denna sida.

Internt planeringsunderlag för Lärande och samhälle läsåret 19/20

Samlat planeringsunderlag för läsåret 19/20