Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lärande och samhälles gemensamma utbildningsdagar

Inbjudan

Välkommen till LS gemensamma kompetensutvecklingsdagar 2019! Hela fakulteten samlas återigen för att gemensamt diskutera viktiga frågor i syfte att stärka våra möjligheter att ge studenterna goda förutsättningar att nå examensmålen. Denna gång har de två dagarna olika teman och upplägg:

Måndagen 17 juni är en heldag som inleds med tema internationalisering följt av valbara workshops under eftermiddagen. Vi kommer tillsammans med Jennifer Valcke att få ta del av hur Karolinska Institutet arbetat med internationalisering som en del i kvalitetsarbetet Utifrån dessa konkreta  exempel diskuteras hur Mau och  LS kan  arbeta med internationalisering och globalt engagemang.

På eftermiddagen  erbjuds ett antal parallella workshops som dels ger möjlighet att  konkretisera och fördjupa diskussionen om internationalisering, dels möjlighet att fortsätta arbetet med ämnesspråk och kunskapsutveckling ur ett första och andraspråksperspektiv. För doktorander och handledare anordnas en workshop om förstehet inom akademin.

Tisdagen 20 augusti är en halvdag då vi ägnar eftermiddagen åt hur LS utbildningar och studenter påverkas av GDPR. Efter en gemensam inledning kan du välja att fördjupa dig i olika aspekter av utbildning och för att konkretisera hur du som lärare ska agera. För doktorander erbjuds en workshop om akademiskt skrivande. 

Hela programmen och de olika valbara spåren presenteras till höger på sidan. Ange ditt första- och andrahandsval i anmälan. Anmälan till båda dagarna har förlängts till 23 maj! Kontakta din närmaste chef om du inte har möjlighet att delta.

Välkommen till två intressanta och viktiga dagar!

 

Prefekter och dekaner på Lärande och samhälle