Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Informationsmaterial

Här kan du ladda ner informationsmaterial som rör utbildningar, studentinformation och Orkanen, byggnaden där Fakulteten för lärande och samhälle har sin hemvist.

Utbildningsinformation

Lärarprogram Folder

Lärarprogram 90-330 högskolepoäng

Folder om utbildning till förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare och alternativ ingång till ämneslärarutbildning.
Ladda ner foldern lärarprogram 

 

 


VFU-handbok


Handbok för VFU – Verksamhetsförlagd utbildning.


Riiktlinjer och överenskommelser som kvalitetssäkrar samarbetet mellan partnerskolorna och Malmö universitets lärarutbildningar kring den verksamhetsförlagda utbildningen.

Ladda ner handboken för VFU

Yrkeslärarutbildningen vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola

 

Vill du bli yrkeslärare?
Ladda ner Informationsblad om yrkeslärarutbildningen

ULV_mindre

ULV-projektet

Informationshäfte om Utländska Lärares Vidareutbildning
Ladda ner Informationshäftet om ULV-projektet 

 

 

 

 Idrottsvetenskap

Idrottsintresserad? .

Ladda ner informationsblad om idrottsvetenskapligt program

 

Folder om idrottsvetenskap

Idrottsvetenskap 

Om enheten Idrottsvetenskap på Fakulteten för lärande och samhälle.
Ladda ner foldern om idrottsvetenskap 

 

 

 

 

 

Informationsblad Idrottslärare

Intresserad av människor, idrott och lärande?

Ladda ner informationsblad om Lärarprogram med inriktning idrott och lärande.

 

 

Informationsblad: Grundlärareutbildning med musik

magister_master_2017_liten

Bli lärare och undervisa i musik

Informationsblad om grundläraexamen med musik som ett av ämnena
Ladda ner informationsblad om grundlärarexamen i musik  

 

Magister- Masterutbildningar
för studenter som börjar 2017 eller senare  

Ladda ner broschyren om pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik 

 

Information om utbildningar i pedagogik

 

 

Magister- och masterutbildningar 
för studenter som började 2016 eller tidigare 

Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik 

Samverkan
RUC_brosch_liten


  

RUC - Uppdragsutbildning


Ladda ner broschyr om Regionalt utvecklingscentrum

 

 

 

 

Studentinformation

 

studera_utomlands2

Studera/Praktisera utomlands

Folder om när och hur du söker studieplats vid ett partneruniversitet eller om du vill göra en del av din VFT utomlands. För studenter antagna från HT 2011

Studera/Praktisera utomlands

 


 

bild_pa_vag

På väg mot läraryrket

Folder om den verksamhetsförlagda tiden på Lärande och samhälle.
Gäller för studenter antagna fr o m vt 2015 på alla lärarprogram.

Ladda ner "På väg mot läraryrket" för studenter fr o m 2015

 

2017-02-14_pa_vag_mot_forsk

På väg mot Förskolläraryrket

Folder om den verksamhetsförlagda tiden på Lärande och samhälle.
Gäller för studenter antagna fr o m vt 2015 på förskollärarutbildningen.

Ladda ner "På väg mot förskolläraryrket" för studenter antagna fr om 2015 

 

 

Folder: Verksamhetsförlagd utbildning

På väg mot läraryrket

Folder om den verksamhetsförlagda tiden på Lärande och samhälle.
Gäller för studenter antagna fr o m ht 2011 på såväl lärar- som förskollärarutbildningen.

Ladda ner "På väg mot läraryrket" för studenter antagna fr om ht 2011 

 

Folder: Lärarutbildningsprogram

Foldrar om lärarutbildningsprogram
Förskollärarutbildningen

Grundlärarutbildningen F-3

Grundlärarutbildningen 4-6

Grundlärarutbildningen Fritidshem

Ämneslärarutbildningen åk 7-9

Ämneslärarutbildningen Gymnasieskolan

Kompletterande pedagogisk utbildning