Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Facklig samverkan

Facklig samverkan

I enlighet med Malmö universitets samverkansavtal med de fackliga organisationerna (se www.mah.se/medarbetare/Dokument/ under Samverkansavtal) hålls regelbundet möten mellan fakultetsledning och arbetstagarrepresentanter, då aktuella frågor rörande verksamheten tas upp samt arbetsmiljöfrågor- och styrning. Mötena hålls minst åtta gånger per år och minst två gånger per termin är facklig samverkan utökad för att också utgöra arbetsmiljökommitté, då kallas även arbetsmiljöombud och studentombud.

Datum för facklig samverkan hösten 2019:

30 augusti

24 september

21 oktober

2 december

Protokoll från facklig samverkan på LS  (i Box)