Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Digitala uppsatser

Sidan är under utarbetande

 

Den 1 januari 2018 går Malmö universitet över till en helt digital hantering av uppsater. För fakulteten Lärande och samhälle gäller detta både självständiga arbeten i fördjupningsämnet (SAG) och examensarbeten. 

  • handledare/examinator informerar studenterna när kursen startar och hänvisar till MUEP
  • studenten lägger in metadata i MUEP och anger om uppsatsen ska publiceras (gäller endast examensarbeten), vad som är metadata framgår på MUEP
  • studenten skickar SAG/examensarbetet som pdf fil till examinator
  • examinator skickar via mejl den slutliga versionen med betyg och betygsdatum till respektive administratör
  • administratören lägger in godkänt examensarbete i MUEP, kompletterar ev metadata och lägger in betyg i LADOK

  • examinator attesterar betyget i LADOK
  • uppsatsen hämtas därefter från MUEP och arkiveras i e-arkivet