Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lärande och samhälle

Studenter på Malmö högskolas bibliotek Orkanen

Fakulteten för lärande och samhälle, LS, på Malmö universitet erbjuder professionsutbildningar för yrkesarbete inom skola, kultur-, fritid- och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar med 3 800 studenter. Som student kan man välja en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. 

Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidare- och uppdragsutbildning.
Utbildningarna utvecklas i samverkan med övriga fakulteter på Malmö universitet, skolsamhället, idrottsorganisationer och kulturinstitutioner. Det gör att fakulteten kan erbjuda forskningsbaserade, efterfrågade och samhällsrelevanta utbildningar. Forskningen inom LS är idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig.

Neil Selwyn om skolan och digitaliseringen

Missade du när Neil Selwyn, professor i pedagogik vid Monash University i Melbourne, besökte Lärande och samhälle och pratade under rubriken "Talking to teachers about technology"? Se det här:

Aktuellt