Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Gemensamt verksamhetsstöd

Inom det gemensamma verksamhetsstödet finns övergripande administrations- och ledningsfunktioner vid Malmö universitet. Ansvariga chefer för respektive funktion:

Gemensamt verksamhetsstöd
Chef: Susanne Wallmark

Biträdande förvaltningschef: Ann-Marie Öberg 

Administrativt kansli, Fakulteten för hälsa och samhälle/Odontologiska fakulteten
Chef: Thomas Strandberg

Administrativt kansli, Fakulteten för kultur och samhälle/Fakulteten för teknik och samhälle
Chef: Helene Manger Waldeck

Administrativt kansli, Fakulteten för lärande och samhälle
Chef:  Christian Rohman 

Byggnadsavdelningen

Chef: Mats Lyberg

Facility service

Chef: Per Bjurnemark

Ekonomiavdelningen

Chef: Ann-Marie Öberg

IT-avdelningen

Chef: Åke Jansson

HR-avdelningen

Chef: Charlotta Ankarlilja

Juridiska frågor

Kommunikationsavdelningen

T.f. chef: Charlotte Löndahl Bechmann

Ledningsstaben

Chef: Paula Pragert

Studentcentrum

Chef Charlotte Kipowsky

Universitetskansliet

Chef: Kristina Josefsson