Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Publiceringspolicy för forskare

In English

Publiceringspolicy för forskare vid Fakulteten för teknik och samhälle.

  1. Publicera i första hand i de internationella fora som uppfattas som ledande inom området. Publicera om möjligt i tidskrifter som indexeras i Web of Knowledge (http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl). En av anledningarna till detta är att både regeringen och MAU:s ledning beslutat att en viss del av forskningsmedlen ska fördelas efter antal publikationer i dessa tidskrifter (eller mer specifikt, antal citeringar av publikationer i dessa tidskrifter under en treårsperiod).

  2. Vid publicering av konferensbidrag, försök om möjligt göra det i proceedings som är välrenommerade och indexerade i erkända och tillgängliga databaser som t.ex. Scopus (http://www.scopus.com/), IEEE (http://ieeexplore.ieee.org).[1] För att avgöra kvaliteten på proceedings så väl som andra typer av samlingsvolymer kan även den Norska publiceringskanallistan användas (http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/). Det finns även ett antal andra inofficiella rankinglistor tillgängliga via WWW som kan konsulteras.

  3. MAU:s Open Access policy (http://www.mah.se/bit/press/openaccess_sve) ska beaktas. Bl.a. ska alla publicerade dokument läggas in som bibliografiska referenser i MUEP (http://dspace.mah.se/) och som fulltextfiler om de upphovsrättsliga bestämmelserna tillåter detta.

  4. För att underlätta resultatuppföljning rekommenderas varje forskare inom fakulteten som erhåller fakultetsmedel ha personliga profiler på Google Scholar (https://scholar.google.se) och Researcher ID (http://www.researcherid.com).[2] Forskaren ansvarar för att respektive publikationslistor är fullständiga, korrekta och uppdaterade. Publikationslistan i Researcher ID bör endast innehålla publikationer som ingår i Web of Knowledge, medan publikationslistan i Google Scholar bör innehålla så många som möjligt av forskarens publikationer.


[1] Konferenspublicering har en speciellt stark tradition inom ämnet datavetenskap. Exempel på lämpliga proceedings de som är publicerade av: Association for Computing Machinery (ACM), Lecture Notes in Computer Science (LNCS) och Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Konferensartiklar publicerade i dessa proceedings har visat sig generera citeringsvolymer jämförbara med tidskriftsartiklar.

[2] Eller annan webbsida som inkluderar motsvarande information.

Länk till beslutet