Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Personalfrågor

Här hittar du TS kontaktpersoner.

De flesta personalfrågor är gemensamma för alla anställda vid Malmö universitet. 

Arbetsmiljö

Vid Fakulteten för teknik och samhälle finns en lokal samverkansgrupp där frågor om arbetsmiljö behandlas vid minst fyra tillfällen per år.

Den lokala samverkansgruppen består av dekanus, administrativ chef samt fackliga representanter och utökas med skyddsombud och en studentrepresentant vid de tillfällen frågor om arbetsmiljö behandlas.

Skyddsombud vid Fakulteten för teknik och samhälle är Lennart Karlsson.

I oktober-november varje år genomförs en skyddsrond och arbetsmiljöarbetet följs upp under kommande vår för det gångna verksamhetsåret.

Huvudföreståndare för brandfarlig vara är Jakob Blomqvist.

Om du upplever problem i arbetsmiljön vänder du dig till din chef eller om han eller hon inte är på plats, t ex under semestertid kan du vända dig till kansliet som alltid är bemannat.

Mer information finns på Personalavdelningens sidor om arbetsmiljöfrågor. 

Kompetensutvecklingstid

Hur kompetensutvecklingstid för lärare ska beräknas har varierat genom åren. Från och med 2013-09-02 gäller ett nytt beslut. Läs mer och se hur du ska räkna ut din kompetensutvecklingstid i dokumentet nedan:

Beräkning av kompetensutvecklingstid vid Fakulteten för teknik och samhälle 

Omfattning av akademiska uppdrag

I beslutet nedan beskrivs omfattningsgrad för akademiska uppdrag på Fakulteten för teknik och samhälle.

Beslut om omfattning av uppdrag 2014-06-04