Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Styrdokument

Målet är att det inom staten ska finnas ett samlat regelverk för intern styrning och kontroll (ISK), vilket för Mau:s del innebär att vi måste beakta:

  • Högskoleförordning
  • Myndighetsförordningen
  • Förordning om intern styrning och kontroll
  • Internrevisionsförordningen
  • Förordning om årsredovisning och budgetunderlag

Budget och verksamhetsstyrning

Strategisk utvecklingsplan 2014-2016 (förlängd till 2017-12-31)

Kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå

2017

Resursfördelning

2016

Resursfördelning

2015

Resursfördelning
Verksamhetsuppdrag

Arbets- och attestordning

Arbetsordning
Attestordning
Sammanställning av beslutsordning

Delegationer

Dekans delegation till prodekan
Dekans delegation till prefekt, MTM
Dekans delegation till prefekt, DVMT
Dekans delegation till studierektor för forskarutbildning 

Akademiska roller