Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Såhär anmäler du ditt ärende

1. Senast en vecka före beslutsmötet:

Anmäl ditt ärende till TS_Dekan@mah.se senast en vecka före beslutsmötet. Följande information ska vara med:

 • Beskrivning av ditt ärende, dess bakgrund och hur ärendet är förankrat på institutionen
 • Uppgift om vad beslutet gäller
 • Beslutsunderlag. Underlaget ska vara fullständigt och följa gällande anvisningar.
  Ett komplett beslutsunderlag avseende forskningsansökan ska innehålla:
  - Abstract
  - Budget med specificering av eventuell medfinansiering
  - Checklista underskriven av ekonom, prefekt och sökande
 • Datum för det beslutsmöte som anmälan gäller. Mötesdatum och uppgifter om var mötena hålls finns på fakultetens medarbetarsidor: Dekans beslutsmöte.

Tänk på vara ute i god tid med ansökningar som överstiger femton miljoner kronor, då dessa även ska beslutas av rektor, se Checklista för ansökningar av externa medel.

Övriga ärenden bereds av HR-specialist, forskningshandläggare eller fakultetens ledningsstöd.

Tänk på att du själv ska närvara vid mötet.

Du får en bekräftelse på din anmälan och listan över mötespunkter skickas till alla som har anmält en punkt, samt till följande personer:

 • Studentrepresentant
 • Doktorandrepresentant
 • Fackliga representanter
 • Fakultetens ledningsgrupp

3. Vid beslutsmötet

Du som har anmält ett ärende ska själv närvara vid beslutsmötet och ha med dig pappersutskrifter av de handlingar som dekan ska skriva under.

4. Efter beslutsmötet:

Den som har anmält ett ärende ska efter mötet ombesörja följande:

 • Se till att Registrator får handlingarna
 • Se till att berörda personer får ta del av beslutet