Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dekans beslutsmöte

Från och med 2018 fattas samtliga dekanbeslut på Teknik och samhälle – inklusive undertecknandet av forskningsansökningar – vid beslutsmöten en gång i veckan. Syftet är att öka kvaliteten i beslutprocessen och göra arbetsgången tydlig för alla berörda. Tills vidare gäller måndagar kl 10.00-11.00. Alla beslutsmöten hålls i mötesrum NIB0514, om inget annat anges.

När dekan inte kan närvara vid beslutsmötet ersätter prodekan. I enstaka fall kan mötet komma att ställas in.

Aktuella mötesdatum:

 

3 juni kl 10.00-11.00
Anmäl ditt ärende senast 27 maj

10 juni kl 10.00-11.00
Anmäl ditt ärende senast 3 juni

20 juni kl 10.00-11.00  (OBS! ÄNDRAT DATUM!)
Anmäl ditt ärende senast 17 juni

Mötesdatum fylls på efter hand.