Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dekans beslutsmöte

Från och med 2018 fattas samtliga dekanbeslut på Teknik och samhälle – inklusive undertecknandet av forskningsansökningar – vid beslutsmöten en gång i veckan. Syftet är att öka kvaliteten i beslutprocessen och göra arbetsgången tydlig för alla berörda. Tills vidare gäller måndagar kl 10.00-11.00. Alla beslutsmöten hålls i mötesrum NIB0514, om inget annat anges.

När dekan inte kan närvara vid beslutsmötet ersätter prodekan. I enstaka fall kan mötet komma att ställas in.

Aktuella mötesdatum:

 

25 mars kl 10.00-11.00
Dagordning (länk)

1 april kl 10.00-11.00
Anmäl ditt ärende senast 25 mars

8 april kl 10.00-11.00
Anmäl ditt ärende senast 1 april

15 april kl 10.00-11.00
Anmäl ditt ärende senast 8 april

22 april - inget beslutsmöte (Annandag påsk) 

29 april kl 10.00-11.00
Anmäl ditt ärende senast 23 april

 

Mötesdatum fylls på efter hand.