Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dekans beslutsmöte

Från och med 2018 fattas samtliga dekanbeslut på Teknik och samhälle – inklusive undertecknandet av forskningsansökningar – vid beslutsmöten en gång i veckan. Syftet är att öka kvaliteten i beslutprocessen och göra arbetsgången tydlig för alla berörda. Tills vidare gäller måndagar kl 10.00-11.00. Alla beslutsmöten hålls i mötesrum NIB0501, om inget annat anges.

När dekan inte kan närvara vid beslutsmötet ersätter prodekan. I enstaka fall kan mötet komma att ställas in.

Observera att denna sida inte uppdateras längre, här finns aktuell information