Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ledningsgrupp Fakulteten för teknik och samhälle

Ledningsgruppen har i uppgift att bereda, informera och diskutera frågor som ligger under fakultetens ansvarsområde. Den utgör ett stöd för de beslut som fattas i enlighet med delegationsordningen.

Ledningsgruppen:

Andreas Jacobsson, dekan

Bengt J Nilsson, prodekan 

Mats Persson, prefekt Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik 

Bo Peterson, prefekt Institutionen för datavetenskap och medieteknik


Helene Waldeck, administrativ chef

Torbjörn Olsson, ekonom

Susanne Lundborg, forskningshandläggare

Sara Eriksson, HR-specialist

Daniel Harju, kommunikationsstöd

Solveig-Karin Erdal, ledningsstöd

Viktoria Klingenfors, utbildningskoordinator

Så styrs TS