Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ledningsgrupp Fakulteten för teknik och samhälle

Ledningsgruppen har i uppgift att bereda, informera och diskutera frågor som ligger under fakultetens ansvarsområde. Den utgör ett stöd för de beslut som fattas i enlighet med delegationsordningen.

Ledningsgruppen:

Andreas Jacobsson, dekan

Bengt J Nilsson, prodekan 

Mats Persson, prefekt Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik 

Bo Peterson, prefekt Institutionen för datavetenskap och medieteknik


Torbjörn Olsson,
 ekonom

Sara Eriksson, HR-specialist

Helene Manger, administrativ chef

Solveig-Karin Erdal, ledningsstöd

Susanne Lundborg, forskningshandläggare

Daniel Harju, kommunikationsstöd

Så styrs TS