Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kvalitetsarbete vid Teknik och samhälle

Fakultetens modell för kvalitetsarbete inbegriper såväl kvalitetsutveckling som kvalitetssäkring. Kvalitetsarbetet är en del av det fortlöpande arbetet vid fakulteten och hanteras kontinuerligt i en rad olika instanser. På denna sida presenteras vissa centrala delar av kvalitetsarbetet för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Utgångspunkten i kvalitetsarbetet är att det ska bedrivas verksamhetsnära och att formerna för kvalitetsarbetet ska integreras så mycket som möjligt i den reguljära undervisningen, examinationen och kursutvecklingen. Dialogform används genomgående för uppföljning och kunskapsdelning – både i och mellan enheter/avdelningar, mellan enheter och institutionsledning samt mellan institutionsledning och fakultetsledning. Tyngdpunkten i kvalitetsarbetet ligger på programnivå. Fristående kurser samordnas så långt det är möjligt i kvalitetsarbetet för program till vilka de naturligt har en koppling.

I följande styrdokument beskrivs de forum och funktioner som är viktiga i kvalitetsarbetet:
Kvalitetsarbete vid Fakulteten för teknik och samhälle inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kvalitetsarbete vid Fakulteten för teknik och samhälle inom utbildning på forskarnivå (document in English) 

Mer info hittar du på nedanstående sidor och dokument:

Läs mer om Malmö universitets kvalitetsarbete