Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

För medarbetare på TS

Här hittar du medarbetarinformation som är specifik för dig på TS.

TS ledningsgrupp

Vill du ha hjälp eller har någon fråga kan du kontakta fakultetens administrativa chef, Helene Manger.

Aktuell intern information läggs löpande ut på TS-bloggen.

TS fakultetsnämnder:

Anställningsnämnden

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN)

Utbildningsnämnd och Kursnämnd

Styrdokument

TS styrdokument

Övriga styrdokument

Dekans beslutsmöte

Datum och beslutslistor för dekans beslutsmöte