Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utmärkelser och befordringar

Här uppmärksammar vi kollegor som fått utmärkelser, blivit befordrade eller fått nya anställningar på universitetet. Vet du något som vi bör uppmärksamma här? Kontakta kommunikation@mau.se  

November

Charlotta Holmström har antagits som docent i socialt arbete vid Fakulteten för hälsa och samhälle.

Anna-Karin Ivert och Karl Kronvist, Institutionen för kriminologi, har tilldelats pris i den svenska deltävlingen av av European Crime Prevention Award, ECPA, för det brottsförebyggande samverkansarbetet i Södra Sofielund.   

Paul Davidssons uppdrag som föreståndare för IOTAP har förlängts till 2022-12-31.

Bo Petersson har fått uppdraget som rektorsråd för forsknings- och forskarutbildningsfrågor samt ordförandeskap i Beredningen för forskning och forskarutbildning under perioden 2020-01-01 tom 2020-08-31.

Oktober

Stefan Nyzell har befordrats till biträdande professor i historia vid Fakulteten för lärande och samhälle. 

Ingvar Holm har befordrats till biträdande professor i zoofysiologi vid Fakulteten för lärande och samhälle.

Lars Hulgård har anställts som gästprofessor vid Institutionen konst, kultur och kommunikation på 20 % under perioden 191201-211130.

Priset till The Stefan Bengtsson Research Leader Award tilldelas 2019 Carl Magnus Olsson, IoTaP, Fakulteten för Teknik och samhälle.

Patrik Hall har blivit vald till ordförande för det nationella Statsvetenskapliga förbundet SWEPSA för kommande tvåårsperiod.

September

Hafrún Finnbogadóttir har blivit antagen till docent i vårdvetenskap vid Fakulteten för hälsa och samhälle.

Elisabet Nihlfors, som utses till hedersdoktor 18 oktober, är också ledamot i regeringens forskningsberedning. Forskningsberedningen, med ytterligare 11 experter, ska fungera som rådgivare till regeringen bland annat när den nya forskningspropositionen arbetas fram. 

Martin Hennel har fått Nordisk panoramas pris för sin ljuddesign till dokumentärfilmen Lindy the Return of Little Light. Han har också vunnit priset “Best Feature Award” på San Francisco Green Film Festival för ljudet till dokumentärfilmen Push.

Stig Westerdahl har blivit blivit befordrad till professor i företagsekonomi vid Fakulteten för kultur och samhälle.

Mikael Spång har blivit befordrad till professor i statsvetenskap vid Fakulteten för kultur och samhälle. 

Martin Stigmar har blivit befordrad till professor i pedagogik vid Fakulteten för kultur och samhälle. 

Andreas Jacobsson har blivit befordrad till biträdande professor i datavetenskap vid Fakulteten för teknik och samhälle.

Clas Olander har blivit befordrad till biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Fakulteten för lärande och samhälle.

Jessica Neilands har blivit antagen till docent i oral biologi vid Odontologiska fakulteten. 

Ola Fransson, tidigare biträdande prefekt, har anställts som prefekt på Skolutveckling och ledarskap.

Odontologiska fakulteten har fyra nya sektionschefer: Gunnar Warfvinge, Christel Larsson, Annika Björkner och Bengt Götrick

Claes Virdeborn har anställts som Tandvårdschef och Ingemar Larsson som chef för Dentalservice vid Universitetstandvården.

Susanne Brommé, Susanne Lindqvist och Karin Nebring har alla anställts som klinikenhetschefer på Odontologiska fakulteten. 

Daniel Bengmark har anställts som tillförordnad administrativ chef på Odontologiska fakulteten.

Augusti

Cecilia Christerssons uppdrag som vicerektor med ansvar för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande förlängs till och med 31 januari 2021. 

Charlotta Holmström befordras till biträdande professor i socialt arbete vid Fakultet för hälsa och samhälle.

Magnus Englander befordras till biträdande professor i hälsa och samhälle vid Fakulteten för hälsa och samhälle

Magnus Wikforss har anställts som universitetets nya IT-chef. Han kommer senast från Skånetrafiken där han arbetat som affärsområdeschef. 

Anna-Lena Månnson har anställts som föreståndare och verksamhetsansvarig för RUC, Regionalt utvecklingscentrum. Anna-Lena kommer senast från Bladins där hon arbetat som rektor. 

Juli

Ingvar Holm har anställts som prefekt på Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle. Han kommer senast från Högskolan Kristianstad. 

Juni

Mats Johnsson, senior adjunkt i idrottsvetenskap, samt internationell koordinator på Fakulteten för lärande och samhälle, har nyligen blivit utsedd till ordförande i ETEN, European Teacher Education Network, som organiserar närmare 70 lärosäten inom lärarutbildning i Europa och övriga världen. 

Tina Askanius har antagits till docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Fakulteten för kultur och samhälle. 

Håkan Larsson har anställts som gästprofessor i idrott på Institutionen för idrottsvetenskap vid Fakulteten för lärande och samhälle. 

Peter Håkansson har antagits till docent i ekonomisk historia vid Fakulteten för kultur och samhälle. 

Maj 

Lotta Wendel, jurist och adjunkt vid institutionen för kriminologi, Hälsa och samhälle, har vid Svenska läkarsällskapets fullmäktigemöte blivit invald som ledamot i sällskapets delegation för medicinsk etik. Delegationen arbetar för att främja intresset för och bistå med råd och yttranden i etiska frågor på medicinområdet.

Lisa Björklund Boistrup har befordrats till professor i matematikdidaktik vid Fakulteten för lärande och samhälle. 

Liselotte Paulsson har antagits till docent i ortodonti vid Odontologiska fakulteten. 

Ami Hommel har befordrats till professor i vårdvetenskap vid Fakulteten för hälsa och samhälle. 

José Maria Font Fernández har antagits till docent i datavetenskap vid Fakulteten för teknik och samhälle. 

Peter Svensson, professor vid Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Sektion for Orofacial Smerte og Kæbefunktion, Aarhus universitet, Danmark, har anställts som gästprofessor i orofacial smärta och käkfunktion vid Odontologiska fakulteten. 

Charlotta Nordenberg har anställts som chef för Malmö universitet Innovation. Charlotta kommer senast från Örebro universitet där hon varit innovationsrådgivare och verksamhetsledare på Innovationskontoret.

April

Anna Wärnsby har antagits som docent i ämnet engelska med inriktning mot språkvetenskap vid Fakulteten för lärande och samhälle.

Vanja Lozic har antagits som docent i ämnet utbildningsvetenskap med inriktning mot historiedidaktik vid Fakulteten för lärande och samhälle. 

Patrik Beranders, föreståndare för Storm, och Helena Ondrus, medarbetare på Storm med särskilt ansvar för metodutveckling, uppdrag förlängs till och med 31 december 2019. 

Christel Bahtsevani har utsetts till viceordförande i Beredningen för utbildning samt till ordförande för Programkommittén. 

Per Hillburs uppdrag förlängs med ytterligare tre år. Som prorektor har Per Hillbur ett särskilt ansvar för utbildnings- student- och kvalitetsfrågor. Han är dessutom ställföreträdande rektor. 

Johan Engblom har anställts som prefekt vid Institutionen för biomedicinsk vetenskap.