Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utmärkelser och befordringar

Vet du något som vi bör uppmärksamma här? Kontakta kommunikation@mau.se 

September

Andreas Jacobsson har blivit befordrad till biträdande professor i datavetenskap vid Fakulteten för teknik och samhälle.

Clas Olander har blivit befordrad till biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Fakulteten för lärande och samhälle.

Jessica Neilands har blivit antagen till docent i oral biologi vid Odontologiska fakulteten. 

Augusti

Cecilia Christerssons uppdrag som vicerektor med ansvar för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande förlängs till och med 31 januari 2021. 

Charlotta Holmström befordras till biträdande professor i socialt arbete vid Fakultet för hälsa och samhälle.

Magnus Englander befordras till biträdande professor i hälsa och samhälle vid Fakulteten för hälsa och samhälle

Juni

Mats Johnsson, senior adjunkt i idrottsvetenskap, samt internationell koordinator på Fakulteten för lärande och samhälle, har nyligen blivit utsedd till ordförande i ETEN, European Teacher Education Network, som organiserar närmare 70 lärosäten inom lärarutbildning i Europa och övriga världen. 

Tina Askanius har antagits till docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Fakulteten för kultur och samhälle. 

Håkan Larsson har anställts som gästprofessor i idrott på Institutionen för idrottsvetenskap vid Fakulteten för lärande och samhälle. 

Peter Håkansson har antagits till docent i ekonomisk historia vid Fakulteten för kultur och samhälle. 

Maj 

Lotta Wendel, jurist och adjunkt vid institutionen för kriminologi, Hälsa och samhälle, har vid Svenska läkarsällskapets fullmäktigemöte blivit invald som ledamot i sällskapets delegation för medicinsk etik. Delegationen arbetar för att främja intresset för och bistå med råd och yttranden i etiska frågor på medicinområdet.

Lisa Björklund Boistrup har befordrats till professor i matematikdidaktik vid Fakulteten för lärande och samhälle. 

Liselotte Paulsson har antagits till docent i ortodonti vid Odontologiska fakulteten. 

Ami Hommel har befordrats till professor i vårdvetenskap vid Fakulteten för hälsa och samhälle. 

José Maria Font Fernández har antagits till docent i datavetenskap vid Fakulteten för teknik och samhälle. 

Peter Svensson, professor vid Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Sektion for Orofacial Smerte og Kæbefunktion, Aarhus universitet, Danmark, har anställts som gästprofessor i orofacial smärta och käkfunktion vid Odontologiska fakulteten. 

April

Anna Wärnsby har antagits som docent i ämnet engelska med inriktning mot språkvetenskap vid Fakulteten för lärande och samhälle.

Vanja Lozic har antagits som docent i ämnet utbildningsvetenskap med inriktning mot historiedidaktik vid Fakulteten för lärande och samhälle. 

Patrik Beranders, föreståndare för Storm, och Helena Ondrus, medarbetare på Storm med särskilt ansvar för metodutveckling, uppdrag förlängs till och med 31 december 2019. 

Christel Bahtsevani har utsetts till viceordförande i Beredningen för utbildning samt till ordförande för Programkommittén. 

Per Hillburs uppdrag förlängs med ytterligare tre år. Som prorektor har Per Hillbur ett särskilt ansvar för utbildnings- student- och kvalitetsfrågor. Han är dessutom ställföreträdande rektor.