Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2019-11-18

2019-11-19

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 47). På rektors beslutsmöte fattas beslut i olika övergripande frågor och frågor som rör det löpande arbetet på lärosätet. Mötet hålls vanligtvis på måndagar och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande:
Kerstin Tham, rektor
Per Hillbur, prorektor 
Susanne Wallmark, universitetsdirektör
Jenna Pystynen, studeranderepresentant
Per M Eriksson, kommunikatör
Hanna Höie, sekreterare

Ärenden

1. Förändrad ansvarsfördelning beträffande universitetsgemensam resurs för breddad rekrytering och breddat deltagande samt ny organisatorisk hemvist för Aspirantutbildningen respektive kursen Interkulturell kommunikation
Dnr: LED 2019/642
Birgitta Magnusson

2. Antagning av Charlotta Holmström som docent i ämnet socialt arbete 
Dnr: HR 2018/894
Rebecca Nordh

3. Lärarförslagsnämnder vid fakulteterna
Dnr: LED 2019/604
Rebecca Nordh

4. Remisslista v. 47
Susanne Wallmark

Text: Johan Portland