Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2019-11-04

2019-11-06

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 45). På rektors beslutsmöte fattas beslut i olika övergripande frågor och frågor som rör det löpande arbetet på lärosätet. Mötet hålls vanligtvis på måndagar och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande:
Kerstin Tham, rektor
Per Hillbur, prorektor
Susanne Wallmark, universitetsdirektör
Jenna Pystynen, studeranderepresentant 
Per M Eriksson, kommunikatör
Hanna Höie , sekreterare

Ärenden
1. Kompletterande resursfördelning 2020 enligt budgetproposition
Dnr: LED 2019/611
Jesper Nilsson
Ärendet bordlades till 2019-11-11

2. Uppdrag som föreståndare för forskningscentrumet ”Internet of Things and People Research Center” (IOTAP)
Dnr: HR 2019/1440 
Anna Tenggren

3. Uppdrag som Rektorsråd för forsknings- och forskarutbildningsfrågor samt ordförande i Beredningen för forskning och forskarutbildning
Dnr. HR 2019/1415 
Anna Tenggren

4. Uppdrag Kulturstart 2020
Dnr: LED 2019/630
Karolina Rosenqvist
Ärendet bordlades i väntan på ytterligare beredning

6. Remisslista v. 45
Susanne Wallmark


Text: Johan Portland