Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2019-10-07

2019-10-09

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 41). På rektors beslutsmöte fattas beslut i olika övergripande frågor och frågor som rör det löpande arbetet på lärosätet. Mötet hålls vanligtvis på måndagar och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande:
Kerstin Tham, rektor
Per Hillbur, prorektor
Susanne Wallmark, universitetsdirektör
Jenna Pystynen, studeranderepresentant
Anita Braun, sekreterare

Frånvarande:
Hanna Höie, sekreterare

Ärende:

1. Malmö universitets ansökan om tillstånd att utfärda tandhygienistexamen
Dnr: UTB 2019/352
Christel Bahtsevani
Gunilla Klingberg

2. Delegation till ekonomichef avseende anslagsmedel för Lokalsubventioner konferenser och Stöd till Horisont 2020-koordinatorer
Dnr: LED 2019/555
Anna Åkesson

3. Meritportfölj - framtagande av förslag
Dnr: LED 1.2-2019/262
Susanne Wallmark

4. Remisslista v. 41
Susanne Wallmark

Text: Johan Portland