Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2019-09-30

2019-10-01

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 40). På rektors beslutsmöte fattas beslut i olika övergripande frågor och frågor som rör det löpande arbetet på lärosätet. Mötet hålls vanligtvis på måndagar och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande:
Kerstin Tham, rektor
Per Hillbur, prorektor
Hanna Höie , sekreterare
Per M Eriksson, kommunikatör

Frånvarande:
Susanne Wallmark, universitetsdirektör
Jenna Pystynen, studeranderepresentant

Ärende:

1. Finansiering av rättsprocess mot entreprenad för glasfasad Orkanen
Dnr: LED 2019/484
Mats Lyberg

2. Rutin för uppföljning av uppdrag som dekan vid Malmö universitet
Dnr: LED 1.2-2017/293
Sara Eriksson

3. Befordran av Reza Malekian till professor i datavetenskap
Dnr: HR 2019/201
Bordlades i väntan på sakkunnigutlåtande
Sara Eriksson

4. Revidering av riktlinjer för inrättande och avveckling av ämne på  forskarnivå
Dnr: LED 1.3-2019/383
Christian Stråhlman

5. Antagning av Hafrún Finnbogadottir som docent i vårdvetenskap
Dnr: HR 2.2.3-2019/108
Hasina Haya

6. Remisslista v. 40
Hanna Höie

Text: Johan Portland