Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2019-09-09

2019-09-09

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 37). På rektors beslutsmöte fattas beslut i olika övergripande frågor och frågor som rör det löpande arbetet på lärosätet. Mötet hålls vanligtvis på måndagar och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande:
Per Hillbur, ställföreträdande rektor,
Susanne Wallmark, universitetsdirektör,
Per M Eriksson, kommunikatör,
Hanna Höie, sekreterare. 

Frånvarande:
Kerstin Tham, rektor,
Jenna Pystynen, studeranderepresentant. 

Ärende:

1.Tilldelning av resebidrag, SANORD-konferens 2019
Dnr: LED 2019/485
Föredragande: Karin Frydenlund

2.Reidar Peters Internationaliseringsfond –Resestipendier för doktorander 2019
Dnr: STUD 3.2.1 -2019/811
Föredragande: Maria Vidakovic

3.Riktlinjer för användning av doktorsringar
Dnr: LED2019/473
Föredragande: Ingrid Persson

4.Forskningscentrum och forskningsplattformar vid Malmö universitet (revision)
Bilaga
Dnr: LED 1.3-2018/8
Föredragande: Peter Jönsson

5.Antagning av Jessica Neilands som docent i oral biologi
Dnr: HR 2019/400
Föredragande: Gertrud Svensson

6.Remisslista vecka 37
Föredragande: Susanne Wallmark

Text: Per M Eriksson