Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2019-06-24

2019-06-28

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 26). På rektors beslutsmöte fattas beslut i olika övergripande frågor och insatser som rör det löpande arbetet på lärosätet. Mötet hålls vanligtvis på måndagar och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande:
Kerstin Tham, rektor
Susanne Wallmark, universitetsdirektör
Per M Eriksson, kommunikatör
Jenna Pystynen, studeranderepresentant
Hélena Bogazzi, sekreterare

Frånvarande:
Per Hillbur, prorektor

Ärenden

1. Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA) – inrättande av rådgivande grupp (Advisory Board) under mandatperioden 2019-01-01 – 2021 – 12-31. Reviderat 190624
Dnr: LED 1.5-2019/10
Föredragande: Maria Dahlberg

2. Tilläggsfinansiering för Language Editing Group 2019
Dnr: LED 1.3-2019/380
Föredragande: Peter Jönsson

3. Årsredovisning 2019, disposition och ansvarsfördelning
Dnr: LED 1.4-2019/377
Föredragande: Carl-Henrik Bonde

4. Revidering av riktlinjer för Extern granskning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Bilaga
Dnr: LED 1.3-2018/122
Föredragande: Anna Sandell

5. Överenskommelse med Lunds universitet om tillsättning av arbetsgrupp för diskussioner om bredare och djupare samarbete om ämneslärarutbildningar
Bilaga: överenskommelse
Dnr: LED 1.7-2019/386 
Föredragande: Anders Linde-Laursen

6. Befordran av Kristin Järvstad till biträdande professor i ämnet genusvetenskap
Dnr: HR 2.2.3-2019/5
Föredragande: Rebecka Forslund

7. Förändring av Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) organisatoriska placering inom Malmö universitet
Dnr: LED 1.5-2019/381
Föredragande: Anna Åkesson

8. Delegation till dekan Andreas Jacobsson, vid Fakulteten för teknik och samhälle, avseende anslagsmedel för digitaliseringsuppdraget
Dnr: LED 1.3-2019/373
Föredragande: Anna Åkesson

9. Yttrande över Styr- och resursutredningens slutbetänkande: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)
Bilaga: remissvar
Dnr: LED 1.2- 2019/136
Föredragande: Josef Chaib

10. Avsiktsförklaring Malmö Changing Diabetes
Bilaga
Dnr: LED 1.7-2019/387
Föredragande: Susanne Wallmark

11. Revidering av Kris- och beredskapsplan
Bilaga
Dnr: LED 1.3-2018/220
Föredragande: Susanne Wallmark

12. Revidering av tidpunkt för genomförande av ny organisation
Dnr: LED 1.5-2019/388
Föredragande: Susanne Wallmark

13. Förundersökning för Systemstöd för externa relationer, CRM
Dnr: ST 2.1-2019/96
Föredragande: Maria Vidakovic

14. Delegation till universitetsdirektören
Dnr: LED 1.2-2019/395
Föredragande: Johanna Bengtsson

15. Uppdrag som forskningsledare vid Malmö universitet
Dnr: HR 2.2.3-2019/986
Föredragande: Anna Tenggren

16. Delegation av beslut
Dnr: LED 1.7-2019/376
Föredragande: Carl-Henrik Bonde

17. Remisslista, vecka 26
Föredragande: Susanne Wallmark

Text: Per M Eriksson