Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2019-06-17

2019-06-17

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 25). På rektors beslutsmöte fattas beslut i olika övergripande frågor och frågor som rör det löpande arbetet på lärosätet. Mötet hålls vanligtvis på måndagar och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande:

Kerstin Tham, rektor
Per Hillbur, prorektor ärende 7-13
Susanne Wallmark, universitetsdirektör
Johan Portland, kommunikatör
Jenna Pystynen, studeranderepresentant  
Hélena Bogazzi, sekreterare

Frånvarande:
Per M Eriksson, kommunikatör

Ärenden

1. Interna lokalkostnader budget 2020-2022
Dnr: LED 1.3-2019/304
Mats Bengtsson

2. Gemensamma åtagande budget 2020 och planeringsförutsättningar 2021-2022
Dnr: LED 1.3-2019/288
Anna Åkesson

3. OH-påslag för indirekta kostnader år 2020-2022
Dnr: LED 1.3-2019/323
Christian Bengtsson

4. Inrättande av utbildningsprogram Urban affärs- och samhällsutveckling – fastigheter och transporter
Dnr: UTB 3.2.2-2019/132
Christel Bahtsevani

5. Inrättande av masterprogram, Medieteknik: strategisk medieutveckling samt rätt att utfärda masterexamen i huvudområdet Medieteknik
Dnr: UTB: 3.2.2-2019/144
Christel Bahtsevani

6. Inrättande av kandidatprogrammet Historia: Inriktning mot kulturarvstudier
Dnr: UTB 3.2.2-2019/116
Christel Bahtsevani

7. Inrättande av masterprogram, Datavetenskap: tillämpad data science
Dnr: UTB 3.2.2-2019/143
Christel Bahtsevani

8. Inrättande av masterprogram, Pedagogik: Utbildningsteori
Dnr: UTB 3.2.2-2019/142
Christel Bahtsevani

9. Inrättande av masterprogram, Datavetenskap: innovation för förändring  i ett digitalt samhälle
Dnr: UTB 3.2.2-2019/145
Christel Bahtsevani

10. Avveckling av utbildningsprogram Folkhälsovetenskap, kandidatprogram samt Public Health master’s programme
Dnr: UTB 3.2.2-2019/93
Monika Patay

11. Malmö universitets utmärkelser 2019
Dnr: LED 1.1-2019/325
Monika Patay

12. Revidering av riktlinjer för Extern granskning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Dnr: LED 1.3-2018/122
Anna Sandell
Ärendet skjuts till rektorsbeslutsmöte 19-06-24

13. Remisslista v. 24-25
Susanne Wallmark

Text: Johan Portland