Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2019-05-20

2019-05-07

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 21). På rektors beslutsmöte fattas beslut i olika övergripande frågor och frågor som rör det löpande arbetet på lärosätet. Mötet hålls vanligtvis på måndagar och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande:

Kerstin Tham, rektor
Per Hillbur, prorektor
Per M Eriksson, kommunikatör
Jenna Pystynen, studeranderepresentant
Hélena Bogazzi, sekreterare

Frånvarande:
Susanne Wallmark, universitetsdirektör

Ärenden

1. Inrättande av språk- och litteraturdidaktik som ämne för utbildning på forskarnivå
Dnr: UTB 3.4.1-2018/419
Christian Stråhlman

2. Ändring av avtal mellan Malmö universitet och Doktorandkåren Malmö om samarbete inom universitetets verksamhetsområde
Dnr: LED 1.7-2019/257
Christian Stråhlman

3. Stipendietilldelning vt19 – stipendier som hanteras av centrala stipendiekommittén
Dnr: STUD 3.5.3-2019/491
Marianne Hedstigen

4. Dispens från kravet om lägsta antal prio 1-sökande höstterminen 2019
Dnr: UTB 3.1-20149/180
Monika Patay

5. Remisslista v. 20-21 
Susanne Wallmark

Text: Johan Portland