Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2019-05-13

2019-05-07

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 20). På rektors beslutsmöte fattas beslut i olika övergripande frågor och frågor som rör det löpande arbetet på lärosätet. Mötet hålls vanligtvis på måndagar och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande:

Kerstin Tham, rektor
Susanne Wallmark, universitetsdirektör
Per M Eriksson, kommunikatör
Hélena Bogazzi, sekreterare
Jenna Pystynen, studeranderepresentant

Frånvarande:
Per Hillbur, prorektor

Ärenden

1. Befordran av Ami Hommel till professor i vårdvetenskap
Dnr: HR 2.2.3-2019/238
Hasina Haya
Ärendet signerades den 8 maj 2019

2. Åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av forskningsdokumentation
Dnr: LED 1.4-2018/801
Paula Pragert

3. Stöd till lokalkostnader för The 10th International Conference on the Internet of Things
Dnr: LED 1.3-2019/209
Peter Jönsson

4. Stöd till lokalkostnader för 2019 IMISCOE Annual Conference
Dnr: LED 1.2-2019/11
Peter Jönsson

5. Revidering av Malmö universitets inköpspolicy
Dnr: LED 1.3-2018/272
Ingrid Bengtsson-Rijavec

6. Yttrande över promemorian Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)
Dnr LED 1.2-2019/113
Mikael Spång

7. Antagning av José Maria Font Fernández som docent i ämnet datavetenskap
HR 2.2.3-2018/1034
Sara Eriksson

8. Remisslista v. 20-21
Susanne Wallmark

Text: Johan Portland