Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2019-05-06

2019-05-07

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 19). På rektors beslutsmöte fattas beslut i olika övergripande frågor och frågor som rör det löpande arbetet på lärosätet. Mötet hålls vanligtvis på måndagar och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande:

Kerstin Tham, rektor
Susanne Wallmark, universitetsdirektör
Per M Eriksson, kommunikatör
Hélena Bogazzi, sekreterare

Frånvarande:
Per Hillbur, prorektor
Jenna Pystynen, studeranderepresentant

Ärenden

1. Befordran till professor i vårdvetenskap
Dnr: HR 2.2.3-2019/238
Hasina Haya
Ärendet skjuts till kommande vecka

2. Riktlinjer för Malmö universitets årshögtid
Dnr: LED 1.3-2019/252
Karolina Rosenqvist

3. Stöd till satsning på biträdande lektorer vid Fakulteten för lärande och samhälle
Dnr: LED 1.2-2019/233
Anna Åkesson

4. Anställning av Peter Svensson som gästprofessor orofacial smärta och käkfunktion
Dnr: HR 2.2.3-2019/401
Gertrud Svensson

5. Remisslista v. 18-19
Susanne Wallmark

Text: Johan Portland