Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2019-04-29

2019-04-30

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 18). På rektors beslutsmöte fattas beslut i olika övergripande frågor och frågor som rör det löpande arbetet på lärosätet. Mötet hålls vanligtvis på måndagar och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande:

Kerstin Tham, rektor
Susanne Wallmark, universitetsdirektör
Per M Eriksson, kommunikatör
Jenna Pystynen, studeranderepresentant
Hélena Bogazzi, sekreterare

Frånvarande:
Per Hillbur, ställföreträdande rektor

Ärenden

1. Malmö universitets personalansvarsnämnd
Dnr: LED 1.5-2019/224
Jan Lind

2. Antagning av Anna Wärnsby som docent i ämnet engelska med inriktning mot språkvetenskap
Dnr: HR 2.2.3-2018/952
Hasina Haya

3. Antagning av Vanja Lozic som docent i ämnet utbildningsvetenskap med inriktning mot historiedidaktik
Dnr: HR 2.2.3-2018/1235
Hasina Haya

4. Remiss av promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning, U2019/00970/F
Dnr: LED 1.2-2019/146
Jesper Wokander

5. Remisslista v.18-19
Susanne Wallmark

Text: Johan Portland