Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2019-04-08

2019-04-10

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 15). På rektors beslutsmöte fattas beslut i olika övergripande frågor och frågor som rör det löpande arbetet på lärosätet. Mötet hålls vanligtvis på måndagar och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande:

Kerstin Tham, rektor
Per Hillbur, ställföreträdande rektor
Susanne Wallmark, universitetsdirektör
Per M Eriksson, kommunikatör
Jenna Pystynen, studeranderepresentant  
Hélena Bogazzi, sekreterare 

Ärenden

1. Återställande av glasfasad Orkanen
Dnr: ST 2.4.1-2017/45
Anders Purcell

2. Medieproduktion – finansiering
Dnr: LED 1.3-2019/197
Ingrid Persson

3. Ersättning till sakkunniga i rekryterings- och befordringsärende samt vid docentbedömning
Dnr: HR 2.2.2-2019/522
Gertrud Svensson

4. Stöd till lokalkostnader för NordMedia 2019 – Communication, Creativity & Imagination
Dnr: LED 1.3-2019/174
Peter Jönsson

5. Finansiering av utbetalning till student efter meddelad dom från Stockholms Tingsrätt
Dnr: LED 1.2-2019/207
Susanne Wallmark

6. Ledamöter i Rådet för breddad rekrytering och breddat deltagande
Dnr: LED 1.5-2018/652
Paula Pragert

7. Remisslista v.14-15 
Susanne Wallmark

Text: Johan Portland