Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2019-04-01

2019-04-03

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 14). På rektors beslutsmöte fattas beslut i olika övergripande frågor och frågor som rör det löpande arbetet på lärosätet. Mötet hålls vanligtvis på måndagar och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande:

Per Hillbur, ställföreträdande rektor
Susanne Wallmark, universitetsdirektör
Johan Portland, kommunikatör
Jenna Pystynen, studeranderepresentant
Hélena Bogazzi, sekreterare

Frånvarande:

Kerstin Tham, rektor

Ärenden

1. Uppdrag till Christel Bahtsevani som vice ordförande i Beredningen för utbildning samt ordförande i programkommittén
Dnr: LED 14.5-2019/132
Monika Patay

2. Ny intern organisation vid Odontologiska fakulteten
Dnr: LED 1.1-2019/156
Gunilla Klingberg

3. Ledamot i universitetsstyrelsen
Dnr: LED 1.5-2019/195
Thomas Strandberg

4. Utvärdering av Institutet för studier i Malmös historia 2019
Dnr: LED 1.4-2019/68
Peter Jönsson

5. Remissyttrande Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige SOU 2018-78-2-1
Dnr: LED1.2-2019/4
Cecilia Christersson

6. Remisslista v.12-13 
Susanne Wallmark

Text: Johan Portland