Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2019-03-11

2019-03-14

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 11). På rektors beslutsmöte fattas beslut i olika övergripande frågor och frågor som rör det löpande arbetet på lärosätet. Mötet hålls vanligtvis på måndagar och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande:
Per Hillbur, ställföreträdande rektor
Susanne Wallmark, universitetsdirektör
Per M Eriksson, kommunikatör
Jenna Pystynen, studeranderepresentant
Hélena Bogazzi, sekreterare

Frånvarande:
Kerstin Tham, rektor

Ärenden

1. Befordran av Christina Bjerkén till biträdande professor i ämnet materialvetenskap
Dnr: HR 2.2.3-2018/1430
Sara Eriksson

2. Fakultetsstyrelsen vid Fakulteten för lärande och samhälle
Dnr: LED 1.5-2019/118
Thomas Strandberg

3. Yttrande över remissvaret av betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)
Dnr: LED 1.2-2018/783
Carin Alm-Roijer

4. Genomförande av processutvecklingsprojekt Kompetensförsörjning
Dnr: LED 1.1-2019/124
Madeleine Persson

5. Genomförande av processutvecklingsprojekt Arrangera vetenskapliga konferenser
Dnr: LED 1.1-2019/125
Madeleine Persson

6. Befordran av Carin Cuadra till professor i socialt arbete
Dnr: HR 2.2.3-2018/1143
Johanna Bengtsson

7. Remisslista v.10-11 
Susanne Wallmark

Text: Johan Portland