Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2019-02-04

2019-02-07

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 6). På rektors beslutsmöte fattas beslut i olika övergripande frågor och frågor som rör det löpande arbetet på lärosätet. Mötet hålls vanligtvis på måndagar och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande:
Kerstin Tham, rektor
Per Hillbur, prorektor
Susanne Wallmark, universitetsdirektör
Sara Appelquist, kommunikatör
Jenna Pystynen, studeranderepresentant
Hélena Bogazzi, sekreterare

Ärenden

1. Föreståndare för ISU (institutet för hållbar stadsutveckling)
Dnr: HR 2.2.3-2018/1436
Charlotte Ahlgren Moritz

2. Kommunikationsstrategi
Dnr: LED 1.3-2019/40
Ingrid Persson

3. Universitetsövergripande åtgärder med anledning av riskanalyser 2018
Dnr: LED 1.3-2018/756
Carl Henrik Bonde

4. Upphörande av köpoption Orkanen
Dnr: ST 2.4.1-2019/22
Mats Lyberg

5. Remisslista v. 6-7
Susanne Wallmark

Text: Johan Portland