Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2018-12-03

2018-12-06

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 49). På rektors beslutsmöte fattas beslut i olika övergripande frågor och frågor som rör det löpande arbetet på lärosätet.  Mötet hålls vanligtvis på måndagar och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande: 
Kerstin Tham, rektor
Per Hillbur, prorektor
Susanne Wallmark universitetsdirektör
Johan Portland, kommunikatör
Hélena Bogazzi, sekreterare 

Frånvarande: 
Per M Eriksson, kommunikatör
Jenna Pystynen, studeranderepresentant

Ärenden

1. Yttrande över SOU 2018:64 Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen
Dnr: LED 1.2-2018/524
ÄRENDET UTGÅR

2. Inrättande av Mau innovation
Dnr: LED 1.5-2018/708
Kristina Josefsson

3. Inrättande av utbildningsprogram Datavetenskap: innovation och entreprenörskap i ett digitalt samhälle, masterprogram
Dnr: UTB 3.2.2-2018/410
Christel Bahtsevani

4. Inrättande av utbildningsprogram Datavetenskap: tillämpade datadrivna och vetenskapliga beräkningar, masterprogram
Dnr: UTB 3.2.2-2018/409
Christel Bahtsevani

5. Inrättande av utbildningsprogram Medieteknik: strategisk medieutveckling, masterprogram samt tillstånd att utfärda masterexamen i medieteknik på avancerad nivå
Dnr: UTB 3.2.2-20148/411
Christel Bahtsevani

6. Inrättande av utbildningsprogram Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier, kandidatprogram
Dnr: UTB 3.2.1-2018/394
Christel Bahtsevani 

7. Inrättande av utbildningsprogram Globala perspektiv på  mark- och fastighetsutveckling
Dnr: UTB 3.2.2-2018/414
Christel Bahtsevani

8. Inrättande av masterprogram, Ledarskap och organisation: samhällsutmaningar och organisatoriska förändringar samt rätt att utfärda masterexamen inom huvudområdet Ledarskap och organisation
Dnr: UTB3.2.2-2018/143
Christel Bahtsevani

9. Remisslista v. 48-52
Susanne Wallmark

Text: Johan Portland