Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2018-11-26

2018-11-29

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 48). På rektors beslutsmöte fattas beslut i olika övergripande frågor och frågor som rör det löpande arbetet på lärosätet.  Mötet hålls vanligtvis på måndagar och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande: 
Kerstin Tham, rektor
Per Hillbur, prorektor
Susanne Wallmark universitetsdirektör
Jenna Pystynen, studeranderepresentant
Hélena Bogazzi, sekreterare 

Frånvarande: 
Per M Eriksson, kommunikatör

Ärenden

1. Yttrande över promemorian Genomförandet av student- och forskardirektivet (Ds 2018:37)
Dnr: LED 1.2-2018/517
Andreas Admasie

2. Undantag OH 2019 avseende ISU och MSI 
Dnr: LED 1.3-2018/683
Ann-Marie Öberg

3. Ändring av kriterier för Fileénska fonden
Dnr: STUD 3.5.3-2018/1978
Susanne Sjögren

4. Stipendietilldelning, HT18-stipendier som hanteras av centrala stipendiekommittén
Dnr: STUD 3.5.3-2018/1457
Susanne Sjögren

5. Uppdrag som centrumföreståndare för Charlotta Holmström för Centrum sexologi- och sexualitetsstudier (CSS)
Dnr: HR 2.2.2-2018/1534
Anne Olsson

6. Uppdrag som centrumföreståndare för Pieter Bevelander vid Centrum för Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Wellfare (MIM)
Dnr: HR 2.2.2-2018/1533
Anne Olsson

7. Befordran av Kerstin Sandell till professor inom ämnet genusvetenskap
Dnr: HR 2.2.2-2018/572
Anne Olsson

8.Befordran av Jakob Svensson till professor inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap
Dnr: 2.2.3-2018/390
Anne Olsson

9. Uppdrag som Rektorsråd för forsknings- och forskarutbildningsfrågor samt ordförande i Beredningen för forskning och forskarutbildning
Dnr: HR 2.2.2-2018/1535
Anne Olsson

10.Förlängning av Daniel Nybergs anställning som gästprofessor i management
Dnr: HR 2.2.3-2018/1339
Anne Olsson

11. Förlängning av Bo Bengtssons anställning som gästprofessor i statsvetenskap
Dnr: HR 2.2.3-2018/1340
ÄRENDET STRYKS

12. Förlängning av uppdrag till Caroline Mellgren som föreståndare för polisutbildningen
Dnr: HR 2.2.2-2018/1479
Per Hillbur

13. Remisslista v. 47-48 
Susanne Wallmark       


Text: Johan Portland