Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2018-10-29

2018-11-01

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 44). På rektors beslutsmöte fattas beslut i olika övergripande frågor och frågor som rör det löpande arbetet på lärosätet.  
Mötet hålls vanligtvis på måndagar och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande:
Kerstin Tham, rektor
Ann-Marie Öberg, ställföreträdande universitetsdirektör
Johanna Svensson, kommunikatör
Hélena Bogazzi, sekreterare
Frånvarande:
Per Hillbur, prorektor
Susanne Wallmark, universitetsdirektör
Per M Eriksson, informatör
Jenna Pystynen, studeranderepresentant 

Ärenden:

1. Inrättande av Global politik som ämne för utbildning på forskarnivå
Dnr: UTB 3.4.1-2018/237
Christian Stråhlman

2. Framställan om utökad låneram i Riksgälden 2018
Dnr: LED 1.3-2018/64
Ingrid Bengtsson-Rijavec

3. Remisslista v. 43-44
Ann-Marie Öberg

Text: Johan Portland