Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2018-05-07

2018-05-10

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 19). På rektors beslutsmöte fattas beslut i övergripande frågor som inte är av den karaktären att beslut ska fattas av högskolestyrelsen, samt beslut i frågor som rör det löpande arbetet och inte har vidaredelegerats. Mötet hålls varje måndag och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet, måndag 7 maj, förutom föredragande:

Kerstin Tham, rektor
Per Hillbur, prorektor
Susanne Wallmark, universitetsdirektör
Pernilla Biström, sekreterare

Frånvarande:
Ingrid Persson, kommunikationschef
Pontus Källström, studeranderepresentant

Ärenden: 

1. Stöd till lokalkostnader för konferens BioCapture och GlycoImaging
Dnr. LED 1.3-2018/200
Peter Jönsson

2. Styrgrupp inför uppbyggnad av polisutbildning
Dnr. LED 1.5-2018/307
Utgått

3. Omtag Niagara –åtgärder och finansiering
Dnr. ST 2.4.1-2018/50
Ann-Marie Öberg

4. Befordran av Eva Davidsson till biträdande professor i utbildningsvetenskap
Dnr. HR 2.2.3-2018/436
Anna Tenggren 

5. Yttrande över Promemorian Kompletterande utbildning för personer med utländsk utbildning
Dnr LED 1.2-2018/218
Eva Nilsson

6. Yttrande över Promemorian En treårig utbildning för tandhygienistexamen (U2018/603/UH)
Dnr. LED 2018/110
Christel Larsson

7. Beslut om Universitetsgemensam resurs för breddad rekrytering och breddat deltagande
Dnr. LED 1.5. 2018/331
Utgått

8. Ny organisation för Centrum för Akademiskt lärarskap
Dnr. LED 1.5. 2018/330
Utgått

9. Antagning Lisbeth Amhag av som docent i pedagogik  
Dnr. HR 2.2.3-2017/1003
Anna Tenggren

10. Befordran till biträdande professor i socialt arbete
Dnr. HR 2.2.3-2017/1094 
Johanna Bengtsson

11. Befordran av Carin Cuadra till biträdande professor i socialt arbete
Dnr. HR 2.2.3-2017/1164
Johanna Bengtsson

12. Remisstatus v.18-19
Susanne Wallmark

Text: Johan Portland